Tesla będzie produkować kolektory słoneczne

Najbardziej znany na świecie producent samochodów elektrycznych Tesla zawrze umowę z firmą Panasonic o wspólnej produkcji baterii słonecznych, które będą stosowane w systemach SolarCity. Tesla i Panasonic od dawna współpracują w różnych dziedzinach. Produkcję komponentów firmy planują rozpocząć w 2017 roku. Rozpoczęcie podstawowej produkcji planowane jest w 2020 roku. Współpraca dwóch wiodących firm ma pozytywny wpływ na wartość akcji Tesla.

Od początku roku wartość akcji Tesla wzrosła o 22,1%. Oczekiwane są dalsze wzrosty. Jest to pozytywny trend, który można wykorzystać dla otwierania zyskownych transakcji. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji