Twitter cierpi z powodu aplikacji Vine

Aplikację mobilną Vine, która jest częścią firmy Twitter, opuściło kierownictwo. W ciągu ostatnich miesięcy usługa krótkich wideo nie była aktualizowana i zaczęła tracić popularność. W związku z tym kierownikiem została osoba z zewnątrz firmy. Pracownicy byli przeciw decyzji kierownictwa, więc w ciągu ostatnich czterech miesięcy Vine opuściło większość menedżerów i liderów. Stagnacja miała negatywnym wpływ na wartość akcji Twitter.

Po publikacji wiadomości wartość akcji Twitter spadła o 2,9 %. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.