Typy opcji CFDs, Forex

Opcje CFDs, Forex zapewniają prosty i efektywny trading, gdzie zwykle handluje się jednym rodzajem opcji, jednak w rzeczywistości wyróżnia się kilka różnych modeli opcji CFDs, Forex.

Wyróżnia się pięć głównych modeli opcji, CFDs, Forex nie wliczając różnych, niejasnych modeli, które rzadko są przedmiotem obrotu. Do głównych modeli zaliczamy: "gótowkę albo nic", "aktywo albo nic", "jeden dotyk", "nie-dotykowe", oraz "podwójny jeden dotyk/ podwójne nie-dotykowe".

Njabardziej popularnymi opcjami, CFDs, Forex są opcje"gotówka albo nic", ale pozostałe również można znaleźć na rynkach oraz platformach. Poniżej znajduje się krótkie wyjaśnienie każdego modelu opcji CFDs, Forex.

Opcje CFDs, Forex Gotówka albo Nic

Najczęściej handel opcjami, CFDs, Forex jest wybierany ze względu na swoją prostotę i skuteczność jako narzędzie łatwe do monitorowania tradingu. Model ten określa cenę aktywa w momencie wygaśnięcia. Trader wybiera opcję "kup" lub "sprzedaj", w zależności od swoich prognoz, czy cena aktywów wzrośnie, czy zmaleje w czasie wygaśnięcia. Jeżeli przedsiębiorca założył prawidłowo zarobi z góry ustalony zysk od 55% do 85%, a jeżeli przedsiębiorca nie miał racji straci kwotę inwestycji. (ale zwykle otrzyma % rabatów / cashbacku.)

Opcje CFDs, Forex Aktywo albo Nic

Opcja jest podobna do opcji, CFDs, Forex "Gótówka albo Nic", posiada jednak jedną charakterystyczną różnicę; wypłata zależna jest od ceny jaką osiągneło aktywo i nie jest z góry znana.

Opcje CFDs, Forex Jeden-dotyk

Określony jest z góry poziom ceny, dla którego kupujesz opcję, która wygasa w pieniądzu, tylko jeśli aktywo osiągnie tą cenę. Wszystko co musi zrobić trader to określić, czy cena aktywa chociaż raz osiągnie ustaloną cenę podczas obowiązującej umowy. Wtedy opcja wygasa w pieniądzu.

Opcje CFDs, Forex Nie-dotykowe

Przeciwieństwo opcji jeden-dotyk. Tutaj opcja wygasa w pieniądzu, jeśli cena nie osiągnęła podanej wartości.

Opcje CFDs, Forex Pódwójna Jeden-dotyk oraz Podwójna Nie-dotykowa

Opcje są takie same jak jedno-dotykowa oraz nie-dotykowa, z wyjątkiem tego, że tutaj są podane dwa poziomy cen, więc w przypadku opcji podwójnej jedno-dotykowej aktywo musi osiągnąć oba podane poziomy cen w okresie obowiązującej umowy. Dla opcji podwójnej nie-dotykowej cena aktywa nie może osiągnąć żadnego z podanych poziomów cen.