Vodafone opublikował dobre wyniki finansowe

Największy brytyjski operator telefonii komórkowej Vodafone Group Plc opublikował swoje wyniki finansowe za ostatni kwartał tego roku. Odnotowano wzrost przychodów z usług telekomunikacyjnych na poziomie 0,8%. Eksperci i inwestorzy oczekiwali wzrostu na poziomie 0,5%.

Wzrost przychodów drugiego największego operatora na świecie nie pozostał bez uwagi inwestorów. Po opublikowaniu wyników finansowych akcje Vodafone wzrosły o 3,56%. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 09:30 do 17:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.