Volkswagen, BMW i Daimler zarządzili akcję serwisową

Trzech największych niemieckich producentów samochodów zarządziło akcję serwisową obejmującą 2,5 mln samochodów sprzedanych w USA, akcja wynika z wadliwych poduszek powietrznych wyprodukowanych przez japońską firmę Takata. Poinformowano, że podczas wypadku samochodowego po wystrzeleniu poduszek mogą one eksplodować. W wyniku wadliwego działania zarejestrowano już 10 przypadków śmiertelnych wśród właścicieli samochodów wymienionych marek. Ogólna kwota szkód jest jeszcze nieznana, ale spodziewa się, że będzie bardzo kosztowna.

Ze względu na negatywne wiadomości wartość akcji Volkswagen spadła o 4,2%, BMW – o 2,8%, Daimler – o 1,28%. Inwestycje w te trzy aktywa są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 09:15 do 17:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji