Volkswagen planuje sprzedać milion samochodów

Największy niemiecki producent samochodów planuje znacząco zwiększyć produkcję samochodów elektrycznych. Produkcja takich samochodów pozwoli zmniejszyć ilość dwutlenku węgla w atmosferze. W ten sposób Volkswagen stara się przywrócić swoją reputację po skandalu manipulowania wynikami emisji spalin. Uszkodzone silniki powodowały większą emisję spalin zanieczyszczając atmosferę, w wyniku czego została zachwiana norma emisji. Skutkowało to zmuszeniem koncernu do zapłacenia wysokich grzywien. Do 2025 roku Volkswagen planuje sprzedać 1 milion samochodów elektrycznych.

Wartość akcji Volkswagen wzrosła o 1,70% i w dalszym ciągu wzrasta. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 09:15 do 17:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji