Volkswagen wyprodukuje nowy samochód terenowy

Firma Volkswagen wkrótce wyda nowy model samochodu Audi. Zaplanowany nowy samochód sportowy będzie coś pomiędzy Audi TT i samochodem terenowym. Niemiecki producent opatentował dwie nazwy modelu Q4 i SQ4. Nie wyklucza się, że jeden samochód będzie wyposażony w hybrydowy system zasilający z silnikiem elektrycznym. Dokładna data wydania nowego Audi jest nadal nieznana. Nowe samochody będą miały pozytywny wpływ na wartość akcji Volkswagen.

Od połowy lata wartość akcji Volkswagen wzrosła o 10,2%. Są to dobre wyniki w oparciu o które inwestorzy mogą otwierać udane transakcje. Inwestycje w to aktywo będą dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.