Volkswagen zarządził akcję serwisową

Słynny niemiecki producent samochodów został zmuszony do wycofania ze sprzedaży ponad 103 tys. samochodów w Chinach. Powodem tak drastycznych decyzji jest usterka pedału hamulca, która może doprowadzić do wypadku. Volkswagen planuje wyremontować wszystkie modele bezpłatnie. Usunięcie usterek niewątpliwie negatywnie wpłynie na sprzedaże tej spółki. Wartym podkreślenia jest fakt, że nie jest to pierwszy poważny błąd produkcyjny firmy Volkswagen.

Wiadomość ta miała negatywny wpływ na akcje Volkswagen, których wartość spadła o 1,07% i w dalszym ciągu spada. Inwestycje w to aktywo jest dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 09:15 do 17:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji