Volkswagen zarządził akcję serwisową

Volkswagen zarządził akcję serwisową Audi Q7, w których były znalezione usterki bezpieczeństwa. Błąd został znaleziony w nieprawidłowym działaniu poduszki powietrznej. Akcja serwisowa obejmuje około 14,5 tys. samochodów, przede wszystkim Audi Q7, które zostały wydane w 2015 i 2016 roku. Wiadomość ta miała negatywny wpływ na akcje Volkswagen.

Od początku sierpnia akcje Volkswagena spadły o 2%. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 09:15 do 17:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.