W firmie Twitter będą zmiany

Twitter Inc. poinformował o planowanej redukcji ilości pracowników o 8%, celem tego zabiegu jest uproszczenie struktur firmy. Dyrektor firmy Jack Dorsey oświadczył, że decyzja ta nie będzie miała negatywnego wpływu na spółkę. Według niego, zredukowanie liczby pracowników pozwoli bardziej skupić się na priorytetowych celach, jak również nie powielać wykonanie niektórych zadań. Ponadto, według wstępnych danych, przychody portalu za 3 kwartał wyniosły $ 560 mln euro, a to znacznie przekracza prognozy. Oczekuje się, że roczne przychody Twitter Inc w tym roku osiągnie około $ 2.2 mld.

Po tych pozytywnych wiadomościach akcje Twitter Inc wzrosły o 0,31 punktu czyli o 1,08%. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.