Walt Disney planuje kolejną redukcję miejsc pracy

Największy na świecie operator parków rozrywki Walt Disney Co planuje zwolnić pracowników w jednym z jego departamentów. Powodem takich drastycznych decyzji są słabe wyniki finansowe. W szczególności zostaną zwolnione specjaliści w zakresie mediów i produktów konsumpcyjnych. Firma planuje zwolnić 250 pracowników, co stanowi 5% ogólnej liczby pracowników w firmie.

Wartym podkreślenia jest fakt, że w maju tego roku zostało zwolnione ponad 300 pracowników, którzy pracowali nad rozwojem gier wideo. Parki rozrywkowe również nie pozostały bez uwagi kierownictwa.

Cena akcji Disney porusza się w negatywnym trendzie w pobliżu poziomu 92.26. W porównaniu do poprzedniego dnia wartość akcji spadła o 0.47%. Spodziewane są dalsze spadki, na których można zarobić. Inwestycje w to aktywo będą dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcj