Walt Disney traci swoje zyski

Największy na świecie operator parków rozrywki opublikował wyniki finansowe za drugi kwartał roku finansowego. Wyniki nie spełniły oczekiwań analityków finansowych. Ze względu na spadek sprzedaży w reklamie oraz spadek przychodów z parków rozrywki, zyski Walt Disney znacznie spadły. Ponadto spadła liczba abonentów kanału sportowego ESPN.

Akcje Walt Disney zostały przecenione o 4,04%. Wartość akcji w dalszym ciągu spada. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcj