Wartość akcji LinkedIn spada

Akcje portalu społecznościowego LinkedIn spadają z powodu mniejszej aktywności na rynku pracy, który przynosi dla spółki 60% zysku. Spadek notowań jest obserwowany już od początku roku. Wartym podkreślenia jest fakt, że po publikacji wyników finansowych za 2015 rok akcje LinkedIn zostały przecenione o 31%. Spodziewane są również spadki sprzedaży dla klientów korporacyjnych oraz małych firm.

Wartość akcji LinkedIn już spadła o 1,71% i w dalszym ciągu spada. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji