Wartość akcji McDonalds spada

Przeciwko McDоnalds przeprowadzona kampania wzywająca do zaprzestania stosowania antybiotyków w przetwórstwie mięsa i produktów mlecznych. Amerykańska organizacja ShareAction prosi ludzi do wysyłanie wiadomości e-mail do dyrektora McDonalds, z prośbą o zaprzestanie używania antybiotyków i innych leków. Firma McDonalds uznaje powagę sytuacji, ale nic nie komentuje. Ignorowanie sytuacji może prowadzić do zmniejszenia zysków McDоnalds.

Od końca ubiegłego tygodnia wartość akcji McDоnalds spadła o 1,6%. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.