Wartość akcji Twitter spadła o 16%

Słynny portal społecznościowy opublikował sprawozdanie finansowe za 1 kwartał 2016 roku. Wyniki wykazały bardzo powolny wzrost dochodów, który nie spełnił oczekiwań inwestorów. Liczba użytkowników wzrosła tylko o 3%. Twitter próbował przyciągnąć nowych klientów, tworząc nowy interfejs, niestety bezskutecznie. Strata netto wyniosła $ 79,7 mln.

Wartość Twitter spadła o 16,28% i w dalszym ciągu spada. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji