Wartość akcji większości brytyjskich firm wzrasta

W najbliższy czwartek odbędzie się referendum Brexit w sprawie opuszczenia UE przez Wielką Brytanię. Obecnie już zostały przeprowadzone trzy sondaże, które wykazały znaczną większość przeciwników wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, co miało pozytywny wpływ na wartość światowych akcji oraz funta brytyjskiego. Analitycy przewidują dalszy intensywny wzrost.

Akcje większości brytyjskich firm utworzyły wyraźne pozytywne tendencje. Wartość akcji Lloyds Banking wzrosła o 7,61%, Barclays – o 6,7%, Tesco – 4,6%, British American Tobacco – 2,88%. Inwestycje w te aktywa są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 09:15 do 17:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.