Wartość indeksu giełdowego Arabii Saudyjskiej spadła

W Stanach Zjednoczonych została przyjęta “Ustawa o Sprawiedliwości Wobec Sponsorów Terroryzmu”, która miała negatywny wpływ na giełdę Arabii Saudyjskiej. Ustawa umożliwia rodzinom ofiar ataku terrorystycznego 11 września 2001 r. pozywanie do sądów amerykańskich rządu Arabii Saudyjskiej.

Drugim czynnikiem upadku indeksu jest spadek cen ropy naftowej, który spowodował deficyt budżetu państwa. Ostatnim czynnikiem, który miał wpływ na wartość indeksu jest to, że Arabia Saudyjska nie doszła do porozumienia z firmami w celu zmniejszenia wydobycia ropy naftowej.

W ciągu kilku dni wartość indeksu giełdowego Tadawul spadła o 5,6%. Jest to wyraźny negatywny trend, który można wykorzystać do otwierania zyskownych transakcji. Inwestycje są dostępne od niedzieli, od godziny 9:10 do 13:20 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji