Wskaźniki Volkswagena spadły do minimum

Konsekwencje skandalu, który był spowodowany przez zanieczyszczenia środowiska na skutek wadliwych silników firmy, miały duży wpływ na wyniki gospodarcze producenta samochodów. Akcje Volkswagena na rynku europejskim spadły do 8-letniego minimum z powodu niskiego poziomu sprzedaży. Wcześniej zysk netto za 1 kwartał 2016 roku spółki spadł o 19%. Wzrost sprzedaży Volkswagena w maju wyniósł tylko 4%, co jest o wiele gorszym rezultatem od wyników podejmowanych przez konkurentów.

Ze względu na dane negatywne akcje Volkswagena spadły o 2,16%. Wartość stale się zmniejsza, co daje inwestorom doskonałą okazję do zarobienia pieniędzy. Przypomnijmy, że sprzedaż będzie dostępna w trakcie sesji europejskiej, od 10:15 do 18:30 GMT.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.

 

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.