Yahoo stworzy stronę internetową dla oglądania audycji

Firma Yahoo wspólnie z Hulu uruchomi stronę internetową Yahoo View do oglądania programów telewizyjnych i audycji. Strona internetowa będzie mogła zaoferować 5 najnowszych popularnych programów z ABC, NBC i FOX. Yahoo uzyska status partnera premium Hulu, ale nie stanie się dystrybutorem treści. Współpraca Yahoo i Hulu miała pozytywny wpływ na wartość akcji Yahoo.

W ciągu dnia cena akcji Yahoo wzrosła o 1,18%. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.