Yandex i Google będą współpracować

Firma Yandex i Google zaczęły negocjować w sprawie współpracy. Główny cel, prezentacja reklam Google na stronach Yandex. Decyzji o współpracy mogą być podjęte w najbliższej przyszłości i będą korzystne dla obu stron. Współpraca Yandex i Google miała pozytywny wpływ na wartość akcji tych dwóch gigantów.

W ostatnim tygodniu cena akcji Yandex wzrosła o 2,6%, podczas gdy Google (Alfabet) o 1,3%. Inwestycje w oba aktywa są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.