Yandex rozpocznie produkcję bezzałogowych ciężarówek

Yandex rozpocznie produkcję bezzałogowych samochodów ciężarowych. Współpracując z producentem samochodów ciężarowych "Kamaz" do 2025 roku Yandex rozpocznie produkcję. Bezzałogowe ciężarówki będą wyposażone w sztuczną inteligencję "Yandex". Pierwsze samochody testowe będą wyprodukowane już w 2018 roku. Według przedstawicieli obu firm, głównym rynkiem zbytu dla takich samochodów będzie Rosja. Wydarzenie może mieć pozytywny wpływ na wzrost akcji "Yandex".

Od początku miesiąca wartość akcji Yandex (Yandex NV) wzrosła o 5,9%. Po opublikowaniu informacji dotyczącej współpracy między "Yandex" i "Kamaz" oczekiwany jest aktywny wzrost akcji. Inwestycje w to aktywo będą dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.