Yandex uruchomi program medyczny online
Firma Yandex wkrótce planuje uruchomić usługę zdalnej opieki medycznej. Dzięki tej usłudze pacjenci mogą otrzymać konsultacje lekarskie w trybie wideo lub audio. Usługa będzie płatna i firma będzie zawierała umowy ze szpitalami w różnych miastach Rosji. Pacjenci nie będą mogli sami wybrać lekarza, z którymi chcą się komunikować, za nich to zrobi system. Ponadto, pacjenci będą rozmawiać z lekarzami z innych miast, aby lekarze nie mogli zaprosić ich do klinik, zamiast zapewniać skutecznej konsultacji. Od początku roku wartość akcji „Yandex” wzrosła o 5,2%. Możliwe są dalsze wzrosty. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji