Złoto wciąż tanieje

Złoto nadal tanieje. Uczestnicy rynku w najbliższe miesiące oczekują wzrostu stóp procentowych w USA. To znacznie zmniejsza popularność tego aktywa. Ponadto negatywny wpływ na decyzje inwestorów w stosunku do złota mają prognozy Goldman Sachs. Odnotowano, że wartość złota może spaść poniżej $ 1000 za uncję.

Ze względu na zaistniałą sytuację cena danego aktywa spadła poniżej $ 1100 za uncję. Spadek wynosi 8,8 punktu czyli 0,8%. Przypominamy, że inwestycje w złoto (GOLD) są dostępne na naszej platformie od 05:00 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.