Zysk firmy 3M przekroczył oczekiwania

Amerykańska firma 3M opublikowała wyniki finansowe za 1 kwartał 2016 roku. Zysk netto tej firmy przekroczył oczekiwania analityków. Kwota zysków wyniosła $1,28 mld w porównaniu z $1,20 mld w tym samym okresie ubiegłego roku. Przyczyną sukcesu jest również spadek kosztów o prawie 4%. Wartym podkreślenia jest fakt, że w bieżącym roku wartość akcji 3M wzrosła o 11,8%, a sprzedaż o 3%.

Publikacja wyników finansowych miała pozytywny wpływ na akcje 3M, których wartość już wzrosła o 1,12% i w dalszym ciągu wzrasta. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji